Thể loại:Tác phẩm giả tưởng chính trị

Tác phẩm giả tưởng liên quan đến việc đưa ra một quan điểm chính trị hoặc ý thức hệ cụ thể. Những tác phẩm như vậy có thể bị coi là mang tính tuyên truyền một cách tiêu cực và được coi là tích cực như là phê bình hoặc mơ tưởng hão huyền.

Tác phẩm giả tưởng liên quan đến quá trình chính trị cũng có thể được đưa vào.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

Trang trong thể loại “Tác phẩm giả tưởng chính trị”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.