Thể loại:Tín hữu Công giáo

Trong tiếng Việt, thuật ngữ Công giáo được dùng để dịch chữ καθολικος, Catholica (Catholique), với ý nghĩa đó là đạo chung, đạo phổ quát đón nhận mọi người, chứ không riêng cho dân tộc hay quốc gia nào.

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

*

G

N

T