Thể loại:Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội