Thể loại:Tổ chức ngành

Tổ chức ngành, hay kinh tế học ngành nghề, là một lĩnh vực trong kinh tế học ứng dụng nghiên cứu hành vi chiến lược của các doanh nghiệp hay nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, nghiên cứu cơ cấu của các thị trường và sự tương tác giữa các xí nghiệp.

Xem bài chính Lý thuyết tổ chức ngành.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

C

Trang trong thể loại “Tổ chức ngành”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.