Thể loại:Tổ chức ngành

Tổ chức ngành, hay kinh tế học ngành nghề, là một lĩnh vực trong kinh tế học ứng dụng nghiên cứu hành vi chiến lược của các doanh nghiệp hay nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, nghiên cứu cơ cấu của các thị trường và sự tương tác giữa các xí nghiệp.

Xem bài chính Lý thuyết tổ chức ngành.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Tổ chức ngành”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.