Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thế kỷ 18

Tổ chức thể thao thành lập vào thế kỷ 18 .

Tổ chức thể thao thành lập thiên niên kỷ 2: 11121314151617181920

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.