Thể loại:Thành lập đơn vị lãnh thổ hành chính

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.