Thể loại:Thành phố Liên Xô

Thể loại này bao gồm các thành phố xây dựng dưới thời Liên Xô (1922-1991).