Thể loại:Tháng mười hai

« Tháng 12 năm 2022 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tháng mười hai là tháng cuối cùng trong năm theo lịch Gregory, với 31 ngày.