Thể loại:Thánh ca

Thánh ca Cơ Đốc, có nguồn cảm hứng từ Thi thiên (Thánh vịnh) của Vua David, được dùng để chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa. Cũng có nhiều bài thánh ca được sáng tác để tôn vinh Chúa Giê-xu...