Mở trình đơn chính
Thể thao thập niên 1980:

Các sự kiện thể thao diễn ra năm 1985.

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.