Thể loại:Thủy tinh

Thủy tinh là một chất rắn vô định hình đồng nhất, thông thường được sản xuất khi một chất lỏng đủ độ nhớt bị làm lạnh rất nhanh, vì thế không có đủ thời gian để các mắt lưới tinh thể thông thường có thể tạo thành.

Đọc bài chính về Thủy tinh

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

D

N

Ư

Trang trong thể loại “Thủy tinh”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.