Thể loại:Trường trung học Hà Nội

Thể loại này chứa các trường trung học nằm tại địa bàn thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đa số các trường này thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; tuy nhiên cũng có trường không chịu sự quản lý này mà trực thuộc các trường đại học.

Tham khảoSửa đổi

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.