Thể loại:Trang được khóa để tránh phá hoại

Thể loại này chứa những trang đã được khóa hoàn toàn để ngăn ngừa phá hoại và những sửa đổi thiếu tính xây dựng khác. Điều này thường được thực hiện tại những trang dễ thấy, như Trang Chính, hoặc là đối tượng phá hoại thường xuyên. Khóa hoàn toàn sẽ ngăn cho mọi thành viên sửa trang trừ bảo quản viên. Trong phần lớn trường hợp, nửa khóa (ngăn không cho thành viên vô danh và mới đăng ký sửa đổi) là phù hợp để chống phá hoại; mời xem Thể loại:Nửa khóa để tránh phá hoại để có các trang bị nửa khóa vì lý do này.

Hãy dùng {{pp-vandalism}} để thêm một trang vào thể loại này. Điều này chỉ nên thực hiện tại những trang thực sự bị khóa - thêm tiêu bản vào trang không khóa trang lại trên thực tế.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.