Thể loại:Trang sử dụng hộp thông tin địa điểm có các tham số chưa rõ

Thể loại này chứa các trang chuyển tải Bản mẫu:Hộp thông tin địa điểm có các tham số chưa rõ, được phát hiện bởi Mô đun:Check for unknown parameters.
Các trang được sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo tham số đó chưa rõ được sử dụng, tức là các trang sử dụng |location= sẽ được sắp xếp theo "L".