Thể loại:Triết gia thời kỳ Khai sáng

Các nhà triết học thuộc Thời kỳ Khai sáng - một thời kỳ lớn trong lịch sử triết học Phương Tây.