Thể loại:Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949)

Đối với Trung Hoa Dân Quốc/Đài Loan đuơng đại (1945–nay), xem: Thể loại:Đài Loan.