Thể loại:Truyền hình năm 2020 theo quốc gia

Năm 2020 trong ngành truyền hình, theo quốc gia

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.