Thể loại:Võ sư

Võ sư là người khai sáng, tạo dựng hay là người lãnh đạo một môn võ thuật.