Vũ đạo là một loại hình nghệ thuật dùng hoạt động cơ thể để diễn đạt theo âm nhạc nhằm chuyển tải nội dung và diễn đạt ý tưởng.

Trên thế giới có rất nhiều loại hình vũ đạo khác nhau. Mỗi một loại lại mang những nét đặc trưng của nó. Ví dụ: múa ba lê, nhảy hiện đại, nhảy hip hop, nhảy cover, múa cổ trang, múa đương đại, dân vũ,...

Thể loại con

Thể loại này có 15 thể loại con sau, trên tổng số 15 thể loại con.

 

B

Đ

G

K

L

N

V

Trang trong thể loại “Vũ đạo”

Thể loại này chứa 8 trang sau, trên tổng số 8 trang.