Vật liệu là các vật chất đầu vào cho quá trình sản xuất công nghiệp. Thể loại này bao gồm các bài viết về những chất dùng làm vật liệu.

Thể loại con

Thể loại này có 37 thể loại con sau, trên tổng số 37 thể loại con.

B

C

D

Đ

G

  • Gỗ(7 t.l., 38 tr.)

H

I

K

N

P

Q

S

T

X

Σ