Thể loại:Vệ tinh

ERS 2, một vệ tinh quan sát Trái Đất của Cơ quan Vũ trụ châu Âu

Một vệ tinh là bất kỳ một vật thể nào quay quanh một vật thể khác (được coi là vật thể chính của nó). Mọi vật thể thuộc Hệ Mặt Trời, gồm cả Trái Đất, đều là vệ tinh của Mặt Trời, hay là vệ tinh của các vật thể đó, như trong trường hợp của Mặt Trăng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

Trang trong thể loại “Vệ tinh”

10 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 10 trang.