Thể loại:Việt Nam Cộng hòa

Việt Nam Cộng hòa (19551975), tiền thân là chính quyền Quốc gia Việt Nam (19491955) trong khối Liên hiệp Pháp, được thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, tạo ra một chính quyền cộng hòamiền Nam Việt Nam. Chính quyền này tồn tại độc lập trong 20 năm và sụp đổ vào năm 1975.

Thể loại con

Thể loại này có 17 thể loại con sau, trên tổng số 17 thể loại con.

Trang trong thể loại “Việt Nam Cộng hòa”

Thể loại này chứa 43 trang sau, trên tổng số 43 trang.