Các môn thể thao nghiệp dư là các môn thể thao trong đó người chơi tham gia vào một cách đầy đủ hoặc khá đầy đủ mà không nhận tiền công. Sự khác biệt giữa người tham gia thể thao nghiệp dư và người tham gia thể thao chuyên nghiệp, những người được trả thù lao cho lượng thời gian mà họ thi đấu và tập luyện. Trong các môn thể thao có sự có mặt của người chơi chuyên nghiệp thì những người thi đấu chuyên nghiệp sẽ tham gia ở trình độ chơi cao hơn các thí sinh nghiệp dư. Tuy vậy phần lớn người chơi thể thao trên thế giới là nghiệp dư. Tính nghiệp dư trong thể thao từng là quan niệm phổ biến trong thế kỷ 19, đặc biệt là ở tầng lớp thượng lưu, nhưng bắt đầu phai nhạt đi trong thế kỷ 20 khi thể thao chuyên nghiệp phát triển cùng sự thương mại hóa thể thao nghiệp dư và trong trường học, và ngày càng ít tổ chức thể thao coi trọng quan niệm này ngay cả khi trong tên tổ chức của họ có chữ "nghiệp dư".

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi