Thị trường tài chính phái sinh

Thị trường tài chính phái sinh là nơi diễn ra các hoạt động mua đi bán lại các loại sản phẩm tài chính phái sinh, với các sản phẩm thông dụng của thị trường tài chính phái sinh như: Quyền mua cổ phần, Chứng quyền, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng hoán đổi... Hiện nay, trên thị trường tài chính quốc tế nghiệp vụ tài chính phái sinh đã phát triển rất mạnh với các nghiệp vụ phái sinh rất đa dạng và thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sở dĩ nó phát triển thành công như vậy, là do sử dụng nghiệp vụ này đem lại lợi ích cho các thành viên thị trường.

Tham khảoSửa đổi

Nghiên cứu thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • PBS (WGBH, Boston), "The Warning", Frontline TV public affairs program, ngày 20 tháng 10 năm 2009. "At the center of it all he finds Brooksley Born, who speaks for the first time on television about her failed campaign to regulate the secretive, multitrillion-dollar derivatives market whose crash helped trigger the financial collapse in the fall of 2008."