Thịnh vượng chung Anh

Thịnh vượng chung là một thực thể chính trị tồn tại từ năm 1649 tới năm 1660 khi AnhWales, sau đó cùng với IrelandScotland, được cai trị thành một nền cộng hòa sau cuộc Nội chiến Anh lần thứ hai và sự xét xử và tử hình vua Charles I.

Chú thíchSửa đổi