Thống kê toán học

Thống kê toán học (hay còn gọi là toán học thống kê) là ứng dụng lý thuyết xác suất, một nhánh toán học, đến từ thống kê, tương phản với các kỹ thuật thu thập dữ liệu thống kê. Các kỹ thuật toán học cụ thể được sử dụng cho thống kê toán học bao gồm giải tích, đại số tuyến tính, vi phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân, và độ đo.[1][2]

Mô phỏng hồi quy tuyến tính trên một tập dữ liệu. Phân tích hồi quy là một phần quan trọng của thống kê toán học.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lakshmikantham, ed. by D. Kannan,... V. (2002). Handbook of stochastic analysis and applications. New York: M. Dekker. ISBN 0824706609.Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Schervish, Mark J. (1995). Theory of statistics (ấn bản 2). New York: Springer. ISBN 0387945466.

Đọc thêmSửa đổi