Thổ ty (土司) là quan lại xưa cha truyền con nối ở miền dân tộc thiểu số.

cung điện của Thổ ty Lệ Giang.

Thổ ty Trung QuốcSửa đổi

Thổ ty Việt NamSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Dardess, John (2012), Ming China 1368-1644 A Concise History of A Resilient Empire, Roman & Littlefield Publishers, Inc.
  • Herman, John E. (2007), Amid the Clouds and Mist China's Colonization of Guizhou, 1200-1700, Harvard University Asia Center