Đây là giai đoạn lịch sử của Thụy Điển từ 1772 đến 1809, được gọi là thời đại Gustav của vua Gustav IIIGustav IV, cũng như triều đại của vua Charles XIII.[1][2]

Gustav III sửa

 
Vua Gustav III

Adolf Frederick của Thụy Điển qua đời vào ngày 12 tháng 2 năm 1771. Cuộc bầu cử sau đó đã dẫn đến một phần chiến thắng cho đảng Caps, đặc biệt là trong số các tầng lớp thấp hơn; nhưng trong tầng lớp nông dân, đa số của đảng Caps chỉ là danh nghĩa, trong khi đa số giới quý tộc đã tử chiến chống lại họ. Tuy nhiên, họ đã không thể thực hiện được điều gì cho đến khi sự trở lại của vị vua mới, Gustav III, từ Paris.[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Magnusson (2004). “Lịch sử Thụy Điển”. Trong Albert Bonniers Förlag e Publisher Produktion AB (biên tập). Vad varje svensk bör veta (bằng tiếng Thụy Điển). et al. tr. 66. ISBN 91-0-010680-1. Đã bỏ qua tham số không rõ |site= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |name= (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)
  2. ^ Larsson (1993). “Frihetstiden och gustavianska tiden”. Trong Prisma (biên tập). Vem är vem i svensk historia (bằng tiếng Thụy Điển). tr. 92-95. ISBN 91-518-3427-8. Đã bỏ qua tham số không rõ |subtitle= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |site= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |name= (trợ giúp)
  3. ^ Bain, Robert Nisbet (1911). “Sweden” . Trong Chisholm, Hugh (biên tập). Encyclopædia Britannica. 26 (ấn bản 11). Cambridge University Press. tr. 188–221.