Thời cổ đại

trang định hướng Wikimedia

Thời cổ đại có thể đề cập đến:

  • Lịch sử thế giới thời cổ nói chung
  • Thời cổ điển trong lịch sử châu Âu, cụ thể là Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại