Thời gian biểu hàng không

Năm Sự kiện hàng không nổi bật nhất
1884 Chuyến bay tự do đầu tiên có kiểm soát
1890 Ader Éole
1891-1896 Khung bay đầu tiên (Lilienthal)
1900 Khí cầu Zeppelin đầu tiên
1901-1906 Những cỗ máy biết bay đầu tiên
1903 Wright Flyer
1914-1917 Chiến tranh thế giới thứ nhất
1919 Hãng hàng không đầu tiên thành lập
1927 Người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương không dừng
1937 Thảm họa Hindenburg
1939-1945 Chiến tranh thế giới II
1940-1941 Cuộc oanh tạc dữ dội
1940-1941 Trận Anh
1940 Trận Taranto
1944 Tên lửa V-2
1947 Vượt tốc độ âm thanh
1952 Máy bay phản lực thương mại đầu tiên
1957 Sputnik (vệ tinh nhân tạo đầu tiên)
1957-1975 Cuộc chạy đua vào không gian
1958 Boeing 707
1961 Sứ mệnh không gian đầu tiên
1969 Apollo 11 (hạ cánh xuống Mặt Trăng)
1970 SR-71 máy bay bay nhanh và cao nhất
1976 Concorde
1979 người đầu tiên"đạp"qua kênh Anh
1986 Máy bay đầu tiên bay vòng quanh thế giới không dừng
1988 Máy bay lớn nhất thế giới
2005 Máy bay dân dụng thương mại lớn nhất

Đây là thời gian biểu của lịch sử hàng không:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa