Thời kỳ Tăm tối (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thời kỳ Tăm tối, Thời kỳ Đen tối hay Thời kỳ Bóng tối có thể đề cập tới:

Trong lịch sử và xã hội học sửa

Trong vật lý thiên văn sửa

  • Thời kỳ Tăm tối (vũ trụ học), trong vũ trụ học Big Bang, là giai đoạn kết thúc vào khoảng 150 triệu tới 800 triệu năm sau khi xảy ra Vụ Nổ Lớn, sau đó các ngôi sao mới bắt đầu hình thành.