Thời lớn mạnh của Đế quốc Ottoman

Tham khảoSửa đổi

 
Lãnh thổ của đế quốc Ottoman trong thời gian này.

Trong Thời kì lớn mạnh của đế quốc Ottoman (hay Pax Ottomana), đế quốc Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) đã xâm chiếm phần lớn Bắc Phi và thường hay giao chiến với đế quốc Ba Tư Safavid láng giềng.

Các cuộc mở mang và cực điểm (1453-1566)Sửa đổi

Bayezid IISửa đổi

Selim Hung bạoSửa đổi

Suleyman Đại đếSửa đổi

Các cuộc nổi dậy và phục hồi (1566-1683)Sửa đổi

Selim II - Hoàng đế bóng mờ Sửa đổi

Sokollu Mehmed Pasha là Tể tướng của Suleyman. Ông trở thành kẻ trị vì thực thụ của đế quốc trong triều đại Selim II. Ông chết năm 1579.

Ahmet ISửa đổi

Osman IISửa đổi

Murad IVSửa đổi

Murad IV là sultan của Đế quốc Ottoman từ năm 1623 đến 1640, được biết về sự tàn bạo trong công cuộc xây dựng lại chính quyền. Triều đại Murad IV được biết đến bởi cuộc chiến với Ba Tư, quân Ottoman chiếm Tabriz, Hamadan, Azerbaijan và cả chiến thắng lớn cuối cùng của quân đội Ottoman, hạ thành Bagdad năm 1638. Murad IV còn cầm quân chinh phạt Lưỡng Hà.

Mehmed IVSửa đổi