Thủ tướng Myanmar

bài viết danh sách Wikimedia

Thủ tướng Myanma là người đứng đầu chính phủ của Myanma. Theo Hiến pháp năm 1947, Hạ viện Myanma bầu ra Thủ tướng và Tổng thống sẽ căn cứ đó bổ nhiệm. Sau đó, theo Hiến pháp năm 1974, Thủ tướng phải là một đại biểu quốc hội và được bầu ra trong số 17 bộ trưởng. Từ năm 1988, vị trí Thủ tướng Myanma là do Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang - cơ quan tối cao của chính quyền quân sự ở Myanma - chọn.

Thủ tướng Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်
State seal of Myanmar.svg
Bổ nhiệm bởiTổng thống Myanmar
Thành lập4/1/1948
Người đầu giữ chứcU Nu
Người cuối cùng giữ chứcThein Sein
Bãi vị30/3/2011
Kế vịCố vấn nhà nước Myanmar
Myanmar
State seal of Myanmar.svg

Chính trị và chính phủ
Myanmar


Các nước khác

Chức vụ Thủ tướng Myanma bị bãi bỏ vào năm 2011 theo bản Hiến pháp 2008. Hiến pháp quy định rằng Tổng thống là người đứng đầu nhà nước và người đứng đầu chính phủ. Nhưng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015, khi Aung San Suu Kyi bị cấm trở thành Tổng thống, một vị trí được gọi là Cố vấn Nhà nước, tương tự như Thủ tướng Chính phủ, được thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 2016.

Danh sách các thủ tướng Myanma (1948-2011)Sửa đổi

Liên bang Miến Điện (1948–1974)Sửa đổi

Stt Thủ tướng
(sinh–mất)
Chân dung Bổ nhiệm Miễn nhiệm Nhiệm kỳ Chính đảng
1 U Nu
(1907–1995)
  4/1/1948 12/6/1956[1] &0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000160.000000160 ngày Liên minh Tự do Nhân dân Chống Phát xít
2 Ba Swe
(1915–1987)
  12/6/1956 1/3/1957 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000262.000000262 ngày Liên minh Tự do Nhân dân Chống Phát xít
(1) U Nu
(1907–1995)
  1/3/1957 29/10/1958[2] &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000242.000000242 ngày Liên minh Tự do Nhân dân Chống Phát xít
3 Ne Win
(1911–2002)
  29/10/1958 4/4/1960[3] &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000158.000000158 ngày Quân đội
(1) U Nu
(1907–1995)
  4/4/1960 2/3/1962[4] &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000332.000000332 ngày Liên minh Tự do Nhân dân Chống Phát xít
(3) Ne Win
(1911–2002)
  2/3/1962 4/3/1974 &0000000000000012.00000012 năm, &0000000000000002.0000002 ngày Quân đội /
Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Myanmar

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện (1974–1988)Sửa đổi

4 Sein Win
(1919–1993)
  4/3/1974 29/3/1977[5] &0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000025.00000025 ngày Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Myanmar
5 Maung Maung Kha
(1920–1995)
29/3/1977 26/7/1988[6] &0000000000000011.00000011 năm, &0000000000000119.000000119 ngày Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Myanmar
6 Tun Tin
(1920–)
  26/7/1988 18/9/1988[7] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000054.00000054 ngày Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Myanmar

Liên bang Miến Điện/Myanmar (1988–2011)Sửa đổi

7 Saw Maung
(1928–1997)
  21/9/1988 23/4/1992[8] &0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000215.000000215 ngày Quân đội
8 Than Shwe
(1933–)
  23/4/1992 25/8/2003 &0000000000000011.00000011 năm, &0000000000000124.000000124 ngày Quân đội
9 Khin Nyunt
(1939–)
  25/8/2003 18/10/2004[9] &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000054.00000054 ngày Quân đội
10 Soe Win
(1947–2007)
  19/10/2004 12/10/2007[10] &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000358.000000358 ngày Quân đội
11 Thein Sein
(1945–)
  12/10/2007 30/3/2011 &0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000169.000000169 ngày Quân đội
(tới 2010)
Đảng Đoàn kết Phát triển Liên bang

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Từ chức sau cuộc Tổng tuyển cử năm 1956
  2. ^ Trao quyền lực cho quân đội
  3. ^ Bàn giao lại quyền lực cho chính quyền dân sự sau cuộc Tổng tuyển cử năm 1960
  4. ^ Bị bắt giữ sau cuộc đảo chính năm 1962
  5. ^ Miễn nhiệm chức vụ do các vấn đề liên quan đến kinh tế của đất nước
  6. ^ Từ chức sau Cuộc nổi dậy 8888
  7. ^ Bị bắt giữ trong cuộc đảo chính trong Cuộc nổi dậy 8888
  8. ^ Miễn nhiệm chức vụ do sức khỏe
  9. ^ Miễn nhiệm chức vụ và quản thúc tại gia
  10. ^ Mất khi đang tại nhiệm