Đây là danh sách Thủ tướng Uzbekistan, từ khi thành lập chức vụ năm 1925 cho tới nay.

Thủ tướng Cộng hòa Uzbekistan
Emblem of Uzbekistan.svg
Quốc huy Uzbekistan
Abdulla Aripov.png
Đương nhiệm
Abdulla Aripov

từ 14/12/2016
Bổ nhiệm bởiTổng thống
Người đầu tiên giữ chứcAbdulhashim Mutalov
Thành lập8/1/1992

Danh sách lãnh đạo Chính phủ Uzbekistan (1925–nay)Sửa đổi

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Uzbek (1924–1991)Sửa đổi

Chủ tịch Hội đồng Dân ủySửa đổi

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởngSửa đổi

Cộng hòa Uzbekistan (1991–nay)Sửa đổi

Thủ tướngSửa đổi

      Đảng Dân chủ Nhân dân Uzbekistan       Đảng Dân chủ Dân tộc Hy sinh / Đảng Dân chủ Quốc gia Tiến bộ Uzbekistan       Đảng Dân chủ Tự do Uzbekistan

STT Chân dung Tên
(sinh–mất)
Nhiệm kỳ Chính đảng Tổng thống
1   Abdulhashim Mutalov
(1947–)
8/1/1992 21/12/1995 Đảng Dân chủ Nhân dân Uzbekistan Islam Karimov
 
(1990–2016)
2   Oʻtkir Sultonov
(1939–2015)
21/12/1995 12/12/2003 Đảng Dân chủ Nhân dân Uzbekistan
3   Shavkat Mirziyoyev
(1957–)
12/12/2003 14/12/2016 Đảng Dân chủ Dân tộc Hy sinh (tới 2008)
Đảng Dân chủ Quốc gia Tiến bộ Uzbekistan (từ 2008)
Shavkat Mirziyoyev
 
(2016–nay)
4   Abdulla Aripov
(1961–)
14/12/2016 Tại nhiệm Đảng Dân chủ Quốc gia Tiến bộ Uzbekistan

Tham khảoSửa đổi