Thủy điện Ayun Thượng 1A

Thủy điện Ayun Thượng 1A trên bản đồ Việt Nam
Thủy điện Ayun Thượng 1A
Thủy điện Ayun Thượng 1A
Thủy điện Ayun Thượng 1A (Việt Nam)

Thủy điện Ayun Thượng 1Athủy điện xây dựng trên dòng sông A Yun trên vùng đất xã Lơ Pang huyện Mang Yang và xã H’Nol huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam [1][2][note 1].

Thủy điện Ayun Thượng 1A có công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng hàng năm ước tính 49,8 triệu KWh, khởi công tháng 02/2009, hoàn thành tháng 8/2011[3][4].

Chỉ dẫn sửa

  1. ^ Theo Bản đồ 1:50.000 sông có các tên từ thượng nguồn xuôi dòng là Đăk Ayun, Ia A Yun, Ea Yun và đến huyện A Yun Pa có tên sông Ba A Yun, rồi tại đó đổ vào ia Ba.

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49-49- A & B. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2013.
  3. ^ Công trình thủy điện Ayun thượng 1A. Tin SongDa 4, 2016. Truy cập 11/12/2017.
  4. ^ Nhà máy thủy điện Ayun thượng 1A phát điện hòa lưới Quốc gia. Trang tin ngành điện, 01/09/2011. Truy cập 11/12/2017.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa