Thủy điện Ayun Trung trên bản đồ Việt Nam
Thủy điện Ayun Trung
Thủy điện Ayun Trung
Thủy điện Ayun Trung (Việt Nam)

Thủy điện Ayun Trungthủy điện xây dựng trên dòng sông A Yun trên vùng đất xã Đê Ar huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai, Việt Nam [1][2][note 1].

Thủy điện Ayun Trung có công suất lắp máy 16,5 MW với 3 tổ máy, sản lượng hàng năm hơn 48 triệu KWh, khởi công năm 2015, hoàn thành tháng 11/2018.[3][4]

Chỉ dẫn sửa

  1. ^ Theo Bản đồ 1:50.000 sông có các tên từ thượng nguồn xuôi dòng là Đăk Ayun, Ia A Yun, Ea Yun và đến huyện A Yun Pa có tên sông Ba A Yun, rồi tại đó đổ vào ia Ba.

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49-49- A & C. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2013.
  3. ^ Thủy điện Ayun Trung. OpenDevelopment Vietnam, 2018.
  4. ^ Thủy điện Ayun Trung hoà vào lưới điện Quốc gia[liên kết hỏng]. Trang tin EVN CPC Gia Lai, 07/11/2018. Truy cập 25/11/2018.

Liên kết ngoài sửa