Thủy điện Sông Bung 6

Thủy điện Sông Bung 6 trên bản đồ Việt Nam
Thủy điện Sông Bung 6
Thủy điện Sông Bung 6
Thủy điện Sông Bung 6 (Việt Nam)

Thủy điện Sông Bung 6 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất thị trấn Thạnh Mỹ huyện Nam Giang và xã Ka Dăng huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam [1][2][3][4].

Thủy điện Sông Bung 6 có công suất 29 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 8/2010, hoàn thành tháng 1/2013 [5].

Đây là một thủy điện cột nước thấp, và là bậc thang thủy điện cuối cùng của dòng sông Bung trong hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn [5].

Sông Bung sửa

Sông Bung là phụ lưu cấp 1 của sông Vu Gia.[6]

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-48- 12A & 12B. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  3. ^ Dự án Thủy điện sông Bung 6 Lưu trữ 2017-09-09 tại Wayback Machine. Cty Datphuong, 2010. Truy cập 25/11/2017.
  4. ^ Nhà máy thủy điện Sông Bung 6. Cty Thủy điện Sông Bung, 10/2012. Truy cập 25/11/2017.
  5. ^ a b Khánh thành nhà máy thủy điện Sông Bung 6 Lưu trữ 2017-09-09 tại Wayback Machine. Cty Datphuong, 19/1/2013. Truy cập 25/11/2017.
  6. ^ Thông tư 29/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 30/07/2019.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa