Thủy điện Sập Việt

Thủy điện Sập Việt trên bản đồ Việt Nam
Thủy điện Sập Việt
Thủy điện Sập Việt
Thủy điện Sập Việt (Việt Nam)

Thủy điện Sập Việtthủy điện xây dựng trên dòng suối Sập tại xã Sặp Vạt huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, Việt Nam [1][2][3].

Thủy điện Sập Việt có công suất lắp máy 21 MW, khởi công tháng 7/2010 hoàn thành năm 2012 [4].

Suối Sập Yên Châu sửa

Suối Sập (Yên Châu) hay suối Bó Sậpphụ lưu cấp 1 của sông Đà, chảy ở huyện Mộc ChâuYên Châu [2][5].

Suối Sập dài cỡ 80 km tính theo dòng chính từ bản Bó Sập.

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-65-D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Open Development Vietnam. OD Mekong Datahub. Truy cập 22/11/2018.
  4. ^ Lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sập Việt. Cty CP Sông Đà 7, 05/8/2010. Truy cập 22/11/2018.
  5. ^ Thông tư 45/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư... lập bản đồ tỉnh Sơn La. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 20/10/2019.

Liên kết ngoài sửa