Thủy cung (định hướng)

Thủy cung có thể là:

  • Bể thủy sinh
  • Thủy cung (Thủy phủ) nơi ở của các vị thần cai quản miền sông nước như: Thủy cung Thánh Mẫu, Long Vương...