Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam

Sau đây là danh sách các Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam qua các thời kỳ:

Họ tên Thời gian đảm nhiệm Cấp bậc Chức vụ cuối cùng Ghi chú
Lê Quốc Thân 1958 - 1979 - Trưởng ban Nội chính Trung ương Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản khoá III, IV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiến An
Phan Trọng Tuệ 1958 - 1961 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng
Phạm Kiệt 1961-1975 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang (1961 - 1975)
Nguyễn Văn Ngọc 1962-1967 -
 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng kiêm Trưởng ban Biên giới
 • Phó Trưởng ban Việt kiều Trung ương
Trần Quyết 1967 - 1987 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản khoá VI
Viễn Chi 1967 - 1988 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng
Hoàng Thao 1974 - 1982 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương
Nguyễn Tài 1975 - 1979 Cấp hiệu Đại tá Công an.png Đại tá Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (phong tặng năm 2002)
Ngô Ngọc Du -
Nguyễn Minh Tiến 1976-1991 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng
Trần Đông 1979 - 1987 - Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Ủy viên TW Đảng Cộng sản khoá IV, V, VI
Phạm Tâm Long 1988-1996 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
 • Thứ trưởng Thường trực
 • Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, khoá VI, khóa VII (1991 - 1996)
Cao Đăng Chiếm 1984 - 1990 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Thứ trưởng Thường trực
 • Uỷ viên TW Đảng khoá IV (dự khuyết), V, VI.
 • Năm 2010 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Lâm Văn Thê 1987 - 1990 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá V, VI.
 • Năm 2010 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Nguyễn Văn Đức 1986 - 1991 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên TW Đảng Cộng sản khoá V, VI
Võ Viết Thanh 1987-1991 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (phong tặng năm 1970)

Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá VI

Võ Thái Hòa 1992 - 2002 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
Nguyễn Tấn Dũng 1/1995 - 8/1996 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Ngọc Nhất 1996 - 2002 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Bị giáng cấp xuống Cấp hiệu Đại tá Công an.png Đại tá
Nguyễn Văn Rốp 1997 - 2001 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản khoá VIII
Nguyễn Văn Tính 1996 - 2006 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
Bùi Quốc Huy 2001 - 2002 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng
 • Bị cách chức Ủy viên BCHTW khoá IX
 • Bị tước quân hàm và bị kết án tù 4 năm (2003)
Thi Văn Tám 2006 - 2008 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
 • Mất năm 2008
Trương Hòa Bình 2006 - 2007 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
Trần Đại Quang 2006-2011 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Ủy viên Bộ Chính trị
 • Được thăng cấp lên Cấp hiệu Đại tướng Công an.png Đại tướng
 • Qua đời năm 2018 do bệnh hiểm nghèo
Lê Thế Tiệm 1994 - 2011 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
 • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW
Nguyễn Khánh Toàn 1996 - 2011 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Thứ trưởng Thường trực
 • Đại biểu Quốc hội, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương
Nguyễn Văn Hưởng 2001 - 2011 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Phái viên của Thủ tướng về các vấn đề An ninh Tôn giáo Ủy viên TW, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
Bùi Quốc Huy 2001 - 2002 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Bị cách chức, bị tước quân tịch, quân hàm do liên quan đến vụ án Năm Cam và đồng phạm
Đặng Văn Hiếu 2006-2016 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI
 • Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
 • Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương
Phạm Minh Chính 2010 - 2011 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
 • Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
 • Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương
 • Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Phạm Quý Ngọ 2010 - 2014 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Qua đời lúc còn đương nhiệm vào ngày 18/02/2014
Phạm Dũng 2015-2017 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an.
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (2011-2015).
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (phong tặng năm 2003)
Bùi Quang Bền 2011-2016 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam
Bùi Văn Thành 2014-2018 Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
 • Bị giáng cấp xuống Cấp hiệu Đại tá Công an.png Đại tá
 • Bị tước danh hiệu CAND
Trần Việt Tân 2011-2016 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Bị giáng cấp xuống Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng
 • Bị tước danh hiệu CAND
Tô Lâm 2010-2016 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
 • Uỷ viên Bộ Chính trị
 • Được thăng cấp lên Cấp hiệu Đại tướng Công an.png Đại tướng
Lê Quý Vương 2010-2021 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bùi Văn Nam 2009-2021 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguyễn Văn Thành 2015-2021 Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguyễn Văn Sơn 2016-nay Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Nguyên Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng
Lương Tam Quang 15/8/2019[1] - nay Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên Bộ Công an Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trần Quốc Tỏ 20/5/2020[2] - nay Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguyễn Duy Ngọc 15/8/2019[1] - nay Cấp hiệu Trung tướng Công an.pngTrung tướng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an
Lê Quốc Hùng 29/4/2020 - nay Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Lê Tấn Tới 29/4/2020 - 21/07/2021 Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Nguyễn Hưởng. “Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trở thành 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an”. Người lao động. 2019-08-15. Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2019.
 2. ^ “Trần Quốc Tỏ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an”.