Mở trình đơn chính

Thừa Đức (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Thừa Đức)

Thừa Đức có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi