Thừa Hi (chữ Hán: 承熙; 1832 - 1891), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Thừa Hi được sinh ra vào giờ Dậu, ngày 15 tháng 9 (âm lịch) năm Đạo Quang thứ 12 (1832), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Bất nhập Bát phân Trấn quốc công Tường Lâm (祥林), mẹ ông là Thứ thiếp Lưu thị (劉氏).

Năm Đạo Quang thứ 14 (1834), phụ thân ông bị bệnh mà thoái tước, nên ông được giáng đẳng tước vị Cung Thân vương (恭親王) đời thứ 9, nhưng Lão Cung vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bất nhập Bát phân Trấn quốc công (不入八分鎭國公).

Năm Quang Tự thứ 17 (1891), ngày 28 tháng 11 (âm lịch), giờ Mẹo, ông qua đời, thọ 60 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Nguyên phối: Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博爾濟吉特氏), con gái của Tri phủ Phúc Trung (福忠).
  • Kế thất: Ngũ Di Đặc thị (伍彌特氏), con gái của Hoa Sa Nạp (花沙納).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Sùng Lược (崇畧; 1850 - 1894), mẹ là Đích Phu nhân Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Năm 1891 được giáng đẳng tước vị Cung Thân vương (恭親王) và được phong làm Bất nhập Bát phân Trấn quốc công (不入八分鎭國公). Có bốn con trai.
  2. Sùng Phẩm (崇品; 1881 - 1887), mẹ là Kế Phu nhân Ngũ Di Đặc thị. Chết yểu.

Tham khảoSửa đổi