Thực tập là một giai đoạn huấn luyện, đào tạo cho công việc mới dành cho công nhân và người đi làm.

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi