Thực tập

(đổi hướng từ Thực tập sinh)

Thực tập là một giai đoạn huấn luyện, đào tạo cho công việc mới dành cho công nhân và người đi làm.

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi