Tham khảo có nghĩa là đi lấy thêm thông tin, thường là ở trong tài liệu, nhằm tìm hiểu thêm để học hỏi, nghiên cứu, xử lý công việc cho logic hơn. Khi tài liệu đánh dấu cho độc giả biết đi đâu ở một nơi khác để tham khảo thêm thì đó gọi là dấu tham khảo. Dấu tham khảo là một quy chiếu.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi