Chánh văn phòng Nhà Trắng

Chức danh Chính phủ Hoa Kỳ
(Đổi hướng từ Tham mưu trưởng Nhà Trắng)

Chánh văn phòng Nhà Trắng là một chức vụ trong Nội các Hoa Kỳ. Ban đầu, chức vụ này được gọi là Trợ lý cho Tổng thống từ năm 1946 cho đến năm 1961. Cách gọi chính thức hiện tại là Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng White House Chief of Staff
Đương nhiệm
Ron Klain

từ 20 tháng 1 năm 2021
Văn phòng điều hành của tổng thống Hoa Kỳ
Văn phòng Nhà Trắng
Báo cáo tớiTổng thống Hoa Kỳ
Bổ nhiệm bởiTổng thống Hoa Kỳ
Thành lập1946 (Trợ lý cho Tổng thống)
1961 (Tham mưu trưởng Nhà Trắng)
Người đầu tiên giữ chứcJohn R. Steelman
Websitewww.whitehouse.gov

Joe Biden bổ nhiệm nhân sự hiện tại cho chức vụ này là Ron Klain từ ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Danh sách sửa

Chánh văn phòng Nhà Trắng Chân dung Tổng thống Nhiệm kỳ
John R. Steelman   Harry S. Truman 1946-1953
Sherman Adams   Dwight D. Eisenhower 1953-1958
Wilton Persons   1958-1961
Kenneth O'Donnell   John F. Kennedy 1961-1963
W. Marvin Watson   Lyndon B. Johnson 1963-1968
James R. Jones   1968-1969
H. R. Haldeman   Richard Nixon 1969-1973
Alexander Haig   1973-1974
Donald Rumsfeld   Gerald Ford 1974-1975
Dick Cheney   1975-1977
Trống Jimmy Carter 1977-1979
Hamilton Jordan   1979-1980
Jack Watson   1980-1981
James Baker   Ronald Reagan 1981-1985
Donald Regan   1985-1987
Howard Baker   1987-1988
Kenneth Duberstein   1988-1989
John H. Sununu   George H. W. Bush 1989-1991
Samuel Skinner   1991-1992
James Baker   1992-1993
Mack McLarty   Bill Clinton 1993-1994
Leon Panetta   1994-1997
Erskine Bowles   1997-1998
John Podesta   1998-2001
Andrew Card   George W. Bush 2001-2006
Joshua Bolten   2006-2009
Rahm Emanuel   Barack Obama 2009-2010
Pete Rouse   2010-2011
William Daley   2011-2012
Jack Lew   2012-2013
Denis McDonough   2013-2017
Reince Priebus   Donald Trump 2017
John F. Kelly   2017-2019
Mick Mulvaney(Quyền)   2019-2020
Mark Meadows   2020-2021
Ron Klain   Joe Biden 2021-đương nhiệm

Tham khảo sửa