Than (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Than trong tiếng Việt có thể chỉ: