Thang điểm là thang đo quy định được tính bằng con số hoặc bằng chữ, dùng để đánh giá xếp loại học sinh, sinh viên về học lực trong Hệ thống giáo dục của một quốc gia hay để đánh giá thí sinh trong các cuộc thi như trong thể thao, trong các cuộc thi sắc đẹp hay nhiều loại hình thi đua khác.

Các thang điểm trong hệ thống giáo dục trên thế giớiSửa đổi

Thang điểm 100Sửa đổi

Thang điểm 20Sửa đổi

Thang điểm 10Sửa đổi

Thang điểm 4Sửa đổi

Thang điểm 5Sửa đổi

Thang điểm 6Sửa đổi

===Thang điểm chữ===bj

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi