Thanh Uyển (chữ Hán giản thể: 清苑区, âm Hán Việt: Thanh Uyển khu) là một quận thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 953 ki-lô-mét vuông, dân số 610.000 người. Mã số bưu chính Thanh Uyển là 071100. Chính quyền quận đóng ở trấn Thanh Uyển. Về mặt hành chính, quận Thanh Uyển được chia thành 8 trấn, 11 hương. *Trấn: Thanh Uyển, Nhiễm Trang, Ngụy Thôn, Trương Đăng, Dương Thành, Đại Trang, Tạng Thôn, Ôn Nhân.

  • Hương: Lý Trang, Vọng Đình, Hà Kiều, Đại Dương, Bách Lâu, Đông Lư, Bạch Đoàn, Bắc Điếm, Ngũ Nghiêu, Thạch Kiều, Bắc Vương Lực.

Tham khảoSửa đổi