The Mathematical Gazette là một tập san toán học phổ thông, các chủ đề toán học phù hợp với lứa tuổi từ 15-20, tạp chí này công bố 3 số trong một năm.[1] Tạp chí này được thành lập từ năm 1894 bởi Edward Mann Langley [2] trên cơ sở các báo của hội phát triển hình học.[3] Tạp chí này được bảo trợ bởi The Mathematical Association.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “The Mathematical Gazette”. The Mathematical Association. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2012.
  2. ^ “A complete index of articles and notes etc. from 1894 to 2007”. The Mathematical Association. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2012.
  3. ^ Flood, Raymond; Rice, Adrian; Wilson, Robin biên tập (2011). Mathematics in Victorian Britain. Oxford University Press. tr. 171. ISBN 0-19-162794-1.